Doelstelling

juli 8th, 2019

wereld-in-de-achtertuin-2-029.jpg

De Punt Arkel is een vrijwilligerscollectief voor gezond voedsel, natuur, klimaat en toekomst voor iedereen.

Gezond voedsel: 

Uitgangspunt hierbij is de 3-voudige gezondheid: Gezond voor mens, boer/tuinder en omgeving. Wij verkopen biologisch eten, bij voorkeur van dichtbij.  Als het van ver moet komen, zoals koffie, thee of chocola, kiezen we voor fairtrade, omdat we niet willen dat mensen ervoor worden uitgebuit. Ook willen we niet dat gronden in arme landen gebruikt worden voor onze voedselproductie. Gronden in andere landen zouden gebruikt moeten worden voor de eigen lokale voedselproductie. We zetten ons  in om gezond eten betaalbaar  en toegankelijk te maken voor iedereen. Tegelijkertijd willen we dat de boer/tuinder een eerlijke prijs krijgt. Hiervoor is nodig dat ons huidige voedselsysteem drastisch verandert. Ook daar zetten we ons voor in.

Natuur:

De Punt Arkel zet zich in voor meer natuur in de streek. Wij zetten ons actief in voor Prachtlint, voor vlinders, bijen en biodiversiteit. Ter inspiratie beheren we al meer dan 27 jaar Natuurtuin de Punt. Sinds 4 jaar onderhouden we met een groep vrijwilligers Boomgaard Onderweg. Met vrijwilligers gaan we aan de slag in wegbermen, op industrieterreinen, in plantsoenen etc. voor meer bloemen, bosjes en bomen. We stimuleren en ondersteunen natuurlijk tuinieren in privétuinen. Al 2 jaar doen we mee met de landelijke actie: Meerbomen.nu van Urgenda.

Klimaat:

De term “klimaatadaptatie” vinden we een ongepast eufemisme. Klimaatverandering leidt tot grootschalige uitroeiing van soorten en gaat ons fataal worden als we niet heel snel ingrijpen.  Door onze voedselproductie kunnen we hier veel invloed op hebben: Van import en export naar lokaal. Minder vee en meer groente. De Punt Arkel zet zich in voor  (biologische) tuinbouw in Nederland en liefst ook hier in de streek.  Door als burgers en boeren samen te werken, creëren we een korte keten met minder CO2-uitstoot en een beter verdienmodel voor de boer.  Hiervoor werken we samen met CSA-netwerk, Stadslandbouw Nederland, Caring Farmers, Greenpeace, Groen Verbindt, Steunpunt Drechtstadsboer, de Gemeente en Provincie Zuid-Holland.

Toekomst: 

Jongeren van  nu beweren terecht dat wij hun toekomst koloniseren. Ons productie- en consumptiegedrag van nu maakt dat er voor toekomstige generaties niets meer te kiezen is. Ze worden opgezadeld met de brokstukken die wij achterlaten als gevolg van grenzeloos graaien. De Punt Arkel werkt aan een toekomst voor mensen, dieren en planten. Kortom een toekomst voor de aarde.

Landschapsinrichting

Voedsel, klimaat, natuur en toekomst worden in samenhang bekeken. Deze gebieden komen bij elkaar in Ruimtelijke Ordening. De Punt Arkel is al veel jaren actief betrokken bij duurzame landschapsinrichting in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Nodig is een lange termijnplan waarbij natuur, klimaat en welzijn leidend zijn. En niet de marktwerking en het verdienmodel. Opgaven voor planologie dienen in samenhang bekeken te worden. Dat betekent één plan, waarin betaalbaar wonen, voedsel, natuur, energie, mobiliteit, gezondheid, educatie en   recreatie elkaar  aanvullen en versterken.

Voorbeeld hiervan: Een biologische tuinderij of stadsboerderij, gecombineerd met voedselbos, bomen, hagen, struiken en bloemrijke slootkanten. Het is tevens zorgboerderij en over het terrein loopt een wandelpad voor de recreatie. Het beheer wordt gedaan door mensen die wonen in Tiny Houses.

Geplaatst in Doelstelling | Reacties uitgeschakeld voor Doelstelling